Regents

Sudhir Bhaskar

Sudhir Bhaskar, MD
President 2015

capi-logo

ravi_akella_t

Ravi Akella, MD
President 2014

uday_desai

Uday Desai, MD

Nikita Shah, MD

Nikita Shah, MD

Nikita Shah, MD

Sanjiv Kapil, MD

Vraj Panara, MD

Mahendra B Shah, MD

Aravind Pillai, MD

Aravind Pillai, MD

Amish Parikh, MD

Amish Parikh, MD

Pradip_Jamnadas

Pradip Jamnadas, MD

Vraj Panara, MD

Vraj Panara, MD

Rajesh Patel, MD

Rajesh Patel, MD

Vivek Desai, MD

Vivek Desai, MD

sardar_aziz

Uday Daphtary, MD

sardar_aziz

Avanish M Aggarwal, MD

Mohan_saoji

Vikram Mehta, MD

Glad

Muni V. Padman, MD

sardar_aziz

Ravi Jahagirdar, MD

sardar_aziz

Sardar Aziz, MD

Mohan_saoji

Mohan Saoji, DDS

sardar_aziz

Dines Das, MD

sardar_aziz

Mr. Glad Kurian
Former Executive Director (Honorary)